Deze actie gaat over het bijdragen aan het verder uitbouwen van de SDG beweging in Nederland