Dit doel gaat over het bewerkstelligen van universele toegang tot betaalbare,betrouwbare en duurzame energiediensten. Tegen 2030 moet het aandeel hernieuwbare energie significant vergroot worden. Helaas is hier nog geen hard doel op afgesproken. Doel 7 is met name gericht op investeringen vanuit bedrijven en overheden. In Nederland is energiecommisaris Ruud Koornstra de frontman voor een energie positief Nederland. Tegenlicht heeft onlangs een programma gewijd aan Ruud Koornstra en zijn plan om SDG 7 te verwezenlijken. Klik hier om dit programma te bekijken. Ondanks dat voor het verbeteren van de energie infrastructuur in Nederland de overheid en de bedrijven een cruciale rol spelen kun je ook als individuele burger het nodige doen.
Wat kun jij als walletvoter doen ?

Je kan er er voor zorgen dat je eigen energiegberuik niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen door bijvoorbeeld electrisch te koken en te rijden. Ook zou je zelf energie producent kunnen worden door de installatie van een set zonnepanelen. We hebben voor het gemak alle producten of diensten waarin je kan investeren voor je op een rijtje gezet. Mist er een product of dienst laat het ons vooral weten!