Het achtste ontwikkelingsdoel gaat over Waardig werk en duurzame inclusieve economische groei. De targets die hierbij horen gaan over hogere productiviteit per hoofd van de bevolking door middel van het stimuleren van innovatie,creativiteit en ondernemerschap. Daarnaast wil men de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote bedrijven vergemakkelijken waardoor zij kunnen groeien. Door middel van resource  efficiency verhoging moet onze economische groei ook duurzaam worden.  Ook het duurzame tourisme moet gestimuleerd worden volgens dit doel.

Het waardige werk houdt onder andere in dat er per direct een einde gemaakt wordt aan mensenhandel,kinderarbeid en moderne slavernij. Daarnaast dienen  er veilige arbeidsomstandigheden te zijn voor iedereen en ook moet de jeugdwerkeloosheid in 2030 terug gebracht zijn tot het laagst mogelijke nivo. 

Wat kun je als Walletvoter in Nederland doen ?

Ondernemers zorgen voor het gros van de baancreatie in Nederland. Iedereen in Nederland is vrij om een onderneming te starten. Vaak wordt het succes van de onderneming in 1e instantie niet bepaald door het idee maar door de kwaliteiten van de ondernemer zelf. Doe hier de ondernemerstest van de KVK om te zien wat jouw ondernemerskwaliteiten zijn. Daarnaast kun je organistaies ondersteunen die een einde proberen te maken aan kinderarbeid en slavernij. In Nederland zou je bijvoorbeeld Free a Girl kunnen ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

Naast bovenstaande tips hebben we voor jouw gemak de producten en diensten waar in je kan investeren om bij te dragen aan SDG 8 voor je op een rijtje gezet. Mochten er producten of diensten missen volgens jou dan horen we dat graag van je.

Geef een reactie