Lees hier meer over de individuele duurzame ontwikkelingsdoelen :

In 2030 moet de wereld verlost zijn van honger en armoede, iedereen toegang hebben tot schoon drinkwater, gezondheidszorg bereikbaar zijn voor iedereen en hebben we onze klimaatdoelen van Parijs behaald. Dit zijn enkele van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die al in 2015 werden opgesteld door de Verenigde Naties. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de niet behaalde milleniumdoelen en vormen tesamen een geintegreerde blauwdruk om de levens van mensen overal ter wereld duurzaam te verbeteren tot aan het jaar 2030.

Wil je weten wat je nu kan doen ?

Lees hier de tips uit de Lazy Person's guide to saving the world van de Verenigde Naties.
Check de Lazy Guide